สรุปรายงาน การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา 106 สพป. เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64

รายงานการประชุมชี้แจ้งยุวทูต 106 สพป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *