การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

          มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนยุวทูตความดีฯ จากค่ายธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 32 คน และครู 8 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ลำดับที่ 2 ของปี 2561 คือ คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อให้คณะยุวทูตความดีได้ทำความรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมของราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศที่ร่วมเส้นเขตแดนกันถึง 798 กิโลเมตร ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ยุวทูตความดีมีแนวคิดที่เปิดกว้างและพร้อมก้าวสู่การเป็นเยาวชนอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *