นักเรียนโครงการยุวทูตความดีร่วมสาธิตการละเล่นไทยในงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ

           เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทยด้วยการจัดงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ และหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

           ภายในงานมีการจำลองกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ การก่อพระเจดีย์ทราย ตลอดจนการแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ จัดสาธิตการทำมาลัยดอกไม้สด การทำเครื่องหอม-น้ำปรุง-แป้งพวง การทำขนมไทยในโหลแก้ว การทำขนมหวานไทยในถาดใบตอง นอกจากนั้น โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีได้จัดนักเรียนจากโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปทุมธานี และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม มาสาธิตการละเล่นไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) ได้แก่ ผ้าแพรวา (จังหวัดกาฬสินธุ์) เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ (จังหวัดน่าน) ไข่วิจิตร (จังหวัดสมุทรปราการ) และสมุนไพรทุ่งทรายทอง (จังหวัดพิจิตร) อีกทั้ง ยังมีการแสดงหุ่นคนโดยไก่แก้วการละครและการแสดงโดยคณะนาฏศิลป์ซึ่งชนะการประกวดการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิไทย ได้แก่ การแสดงชุด “สยามมหรสพ” โดย คณะกลมมหรสพ และการแสดงชุด “กระซิบรัก” โดย นาฏยบ้านสมเด็จ รวมทั้งการบรรเลงดนตรีไทยประยุกต์ โดย “วงสไบ” ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และเป็นโอกาสให้เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์และได้สัมผัสกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่สำคัญของไทยและได้ร่วมสังสรรค์กับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

ที่มา: ศูนย์ข่าวกระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *