สรุปรายงาน การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา 106 สพป. เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64

โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัย Covid-19

โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัย Covid-19